Özel Nefrotrans Karatay Diyaliz Merkezi KARATAY SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. kuruluşudur.

 

1998 yılından bu yana diyaliz hastalarının hizmetinde olan merkezimiz daha önce Fresenius Konya Diyaliz Merkezi ismi ile faaliyet göstermekteydi. 2010 yılında Konya ile özdeşleşen ve Konya'nın adeta sembolü olan Karatay'ı ismine dahil ederek Özel Nefrotrans Karatay Diyaliz Merkezi adıyla hastalarımızın hizmetine devam etmeye başladı.

 

 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI 

Sağlık Bakanlığımızın Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) uygulamalarına uyum kapsamında Merkezimizde Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları yürütülmektedir.

KYS Birimi Görev dağılımı; Kalite Yönetim Direktörü Dr.M.Berk Torun, KYD Yardımcısı Gönül Güneş, İdari ve mali sorumlu Ayşe Eldem, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Bedriye Aslantaş, Teknik İşler Oktay Ünalmış, Dokümantasyon Arzu Yüktaşır.

 

   ÖZEL NEFROTRANS KARATAY DİYALİZ MERKEZİ KALİTE HEDEFLERİ

Diyaliz Merkezimizde Sağlık Bakanlığımızın kontrolünde yürütülmekte olan SKS (Sağlıkta Kalite Standartları) Çalışmaları başlatılmış olup bu bağlamda hedeflerimiz aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

 

  1. Bölgeye hitap edecek şekilde diyaliz hizmetleri konusunda uzman ve referans kuruluş olmak.
  2. Kuruluşumuz bünyesinde kaliteli, gelişime açık personel bulundurarak ve bu personellerle hizmetler sağlayarak kaliteyi artırmak.
  3. Verilen eğitim ve değerlerle çalışanlarımızın personel yetkinliğini ve sürekliliğini sağlamak.
  4. Doktor, hemşire ve diğer çalışanlarımızın gerekli koordinasyon ile çalışmasını sağlayarak kaliteyi arttırmak.
  5. Diyaliz alanında yalnızca bulunduğumuz bölgede değil Türkiye’de marka haline gelerek tercih edilen olmak.

 

   MİSYONUMUZ

 

Etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, hasta ve çalışan güvenliğini önemseyen, tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da kapsayan kaliteli ve ekonomik hizmetlerimizi din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman kadrolar ile sunmaktır.

 

   VİZYONUMUZ 

 

Çağdaş bir yönetim sistemi, tıbbi uygulamaları ve teknolojisi ile örnek gösterilen, toplumun beklentileri ile hastalarımızın tüm sağlık gereksinimlerini karşılayan ve bu özellikleri ile uluslararası standartlarda öncelikle tercih edilen bir sağlık kuruluşu olmaktır.

 

  DEĞERLERİMİZ

  • İnsana saygı
  • Tıp etiğine bağlılık
  • Yenilikçilik
  • Çalışana verilen değer

 

Joomla Template by Joomla51.com